Справка

קיץ חם בארגנטינה

23/פבר/2020

בחצי הדרומי של כדור הארץ בחודש דצמבר החלה עונת הקיץ, אך פעילותה של המחלקה לעידוד העלייה בארצות דרום אמריקה לא יודעת אתנחתא גם בימי החופש הגדול.

כך, בסוף דצמבר ותחילת ינואר נציגי המחלקה בארגנטינה ערכו מספר מחנות קיץ עבור בני נוער הלומדים באולפנים של המחלקה וכלל יהודים צעירים מכל רחבי המדינה.

הפעם המחנות נשאו כותרת "מגמת עלייה" – כך נקרא הפרויקט החדשני של המחלקה, המיועד להכין באופן מיטבי את "קהל היעד" ובעיקר, בני הנוער לעלייתם ולקליטתם במדינה היהודית בעתיד  הקרוב.

להלן מספר תמונות שצולמו במחנות הקיץ כאמור.

ב-24-25 בדצמבר נערכו שני מחנות הקיץ בעיר וישה חסל. ב-24 דצמבר המחנה נערך עבור כ-200 חברי תנועת הנוער היהודיות-ציוניות "עולים ביחד", וב-25 בדצמבר – עבור כ-250 חברי תנועת הנוער "נועם".

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג קוריטני: "אני מודה לאנשי הצוות הנפלא שלנו בארגנטינה על עבודתם המסורה, המקצועית והיצירתית למען מילוי המשימה העיקרית שלנו: עידוד העלייה פשוטו כמשמעו".