Справка

רופאים ללא גבולות

15/Dec/2020

ב-1 דצמבר נפתחה מחדש פעילותו בצרפת של האולפן המקצועי המיועד לרופאים. האולפן נפתח על ידי המחלקה לפני חמש שנים ופועל מאז בהצלחה רבה. תלמידים רבים שלמדו בו, כבר עלו והשתלבו בעבודה במוסדות רפואיים בארץ. במסגרת הלימודים ועל מנת לתת סיוע מירבי ומיטבי לעובדי רפואה עתידיים בישראל, הצוות של המחלקה דואג להציע לתלמידים "פעילויות בונוס" בנושאי המקצועות שלהם (פגישות עם אנשי מקצוע ישראלים, נציגי קופות חולים, מרזים רפואיים ועוד).

הפעם חל עוד חידוש חשוב ומרענן. בין התלמידים שהם רופאים מיועדי עלייה, יש שתי אורחות ברזילאיות: האחת היא רופאת נשים דר' ביאנקה גרונברג והשנייה, רופאת ילדים דר' מישל פיקס. שתיהן גרות בסאו פאולו. הן אמורות לעלות ארצה בתחילתה של שנת 2021. מאחר שבברזיל אין למחלקה אולפן למקצועות הרפואה, הן השתלבו באולפננו המקצועי לרופאים הפועל בפריז זו השנה החמישית כאמור, תחת הובלתה של המורה מעין כהן.

מכיוון שהשנה האולפן הזה כמו גם אחרים, פועל במרחב מקוון, התאפשרה השתתפותו בלימודיו גם של רופאים "ללא גבולות".

NB: בשנה שעברה עלתה ארצה קבוצה של רופאים אשר למדו באולפן זה. הם התיישבו בנהריה במסגרת פרויקט עליית קבוצות של שלום ווך.