Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 1–7 מאי

7/мая/2022

Photo: The Acre prison after the break, 1947 / Wikimedia

2 מאי 1860 – בעיר פשט (אז אוסטרו-הונגריה, כיום חלק מבודפשט, הונגריה) נולד בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת ישראל (נפטר ב-1904)

4 מאי 1917 – סוקולוב מתקבל לראיון אצל אפיפיור בנדיקטוס ה-15 בוותיקן. לבקשת סוקולוב לקבל תמיכה מוסרית לשאיפות הציוניות בארץ ישראל, משיב האפיפיור: «כן,כן. אני סבור שנהיה שכנים טובים».

4 מאי 1926אלפים מלווים בתל אביב את הטמנת עצמותיו של המנהיג הציוני מקס נורדאו, שהועלו מפריס. נפטר ב-1922.

4 מאי 1947 – הגדולה מפעולות האצ«ל: אנשיו פורצים לכלא עכו ומשחררים מחבריהם הכלואים.

7 מאי 1945 – בן גוריון נפגש בלונדון עם אליבר סטנלי, שר המושבות הבריטי. מדבריו עולה, לראשונה, כי בריטניה מתעדת להסתלק משלטונה בארץ ישראל.