Справка

המחלקה הציגה את הישגיה בפני צירי הקונגרס הציוני המיוחד

23/Apr/2023

הסתיים הקונגרס הציוני המיוחד שנערך בבנייני האומה בירושלים בסימן 75 שנה למדינת ישראל. המחלקה לעידוד עלייה בהצ"ע, הכינה לצירי הקונגרס מצגת המתארת באופן מתומצת ביותר את עשייתה במשך 8 שנות קיומה ופועלה. הנה על קצה המזלג, כמה מספרים ועובדות:

3,001 כיתות אולפן, 45,000 תלמידים, 190 יותר מ-1,500 אירועים מיוחדים ב-190 קהילות. כיום המחלקה מנהלת פרויקטים ב-12 מדינות על פני 4 יבשות. פרויקטים כגון מגמת עליה, גאולה, גולדן גולדה, אות רשות מעודד עלייה, שבוע עברית, שגרירי עברית, ירידי עליה, שיעורי בונוס, קפה עולה ועוד ועוד.

הסטנדאפיסט הישראלי המפורסם איליה אקסלרוד ערך לצירי הקונגרס שיעור עברית ייצוגי, במהלכו הוא גילה בפניהם סודות המשמעות של אותיות האלפבית, לימד מלים וביטויים מספר מהסלנג הצבאי וסיפר על משמעותו בחיי החברה הישראלית.

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג-קוריטני: פרויקט כיתות עידוד עלייה או אולפנים – הוא-הוא פרויקט הדגל שלנו. זה עידוד עלייה בהתגלמותו, כי דרך ידיעת השפה העברית אנשים מתקרבים יותר לישראל, לתרבותה, לחיי היום-יום שלה, ובכך מתגבש ומתחזק אצלם רעיון העלייה.