Справка

אולפנים און-ליין בעידן הנגיף קורונה

24/Mar/2020

הידיעון Vis-A-Vis – הגדול החשוב ביותר בקהילה יהודית בארגנטינה, פרסם כתבה שמדברת עצמה. נוסיף רק כי סיפא של כתבה הנו ציטוט של ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג קוריטני. להלן תרגום הכתבה מספרדית:

יותר מ -70 כיתות אולפן בארגנטינה ואורוגוואי, בהם מלמדים מיטב המורים לעברית, ימשיכו לפעול במתכונת הווירטואלית באמצעות פלטפורמה דיגיטלית המסופקת על ידי הצ"ע.

השיעורים ייערכו במתכונת הרגילה מבחינת הלו"ז והתכנית, אך המורים והתלמידים ישהו בעת השיעור בביתם מול המחשב.

יצוין כי המחלקה לעידוד העלייה בהצ"ע התכוננה למצב חירום הנוכחי מבעוד מועד והכינה את עצמה לכל התרחישים האפשריים. במסגרת זו, המחלקה העניקה למורים ולמורות הכשרה מיוחדת בכדי להבטיח שליטה בטכנולוגיות חינוך מרחוק חדשניות.

למרות שווירוס הקורונה מבדד אותנו, העברית תמשיך להיות הגורם המלכד את כולנו.