Справка

חורף חם בברזיל

1/Aug/2019

בחודש יולי בחצי הדרומי של כדור הארץ תלמידים ומורים נחים ומבלים בחושפת החורף. זה נכון לגבי כולם, מלבד אלה שמלמדים ולומדים בכיתות אולפן אינטנסיביים של המחלקה לעידוד עלייה. קורסים אינטנסיביים אלה מיועדים לתלמידים אשר מתכוננים לעליה באופן מעשי.

בתמונה הראשונה אנו רואים קבוצת התלמידים של שתי כיתות אינטנסיביות בסאו פאולו, אשר סיימו ב-31 יולי את הקורסים של חופשת החורף וכבר למחרת, ב-1 לאוגוסט, חוזרים ללימודים במלוא המרץ בסמסטר השני של שנת הלימודים – כמו כל כיתות אולפן של המחלקה בברזיל, ארגנטינה ואורוגוואי.

התמונה השנייה אינה זקוקה להסברים. בה אנו רואים קבוצת התלמידים של האולפנים של המחלקה אשר מתכוננים לעליה בחודשים הקרובים מסאו פאולו, ברזיל.