Справка

עלייה: חלום ומציאות

20/Jun/2023

כך נקרא סמינר, אשר התקיים ב-16-18 יוני בעיר רוסריו, בירתה של פרובינציה ארגנטינאית סנטה-פה. 30 יהודים בגילאים בין  18 עד 30 התאספו על מנת לרכוש ידע עמוק ורחב יותר בכל הקשור לעלייה ולרבדים שונים של חיי החברה והמדינה בישראל: שירות בטחוני, כלכלה, פוליטיקה, מערכת הבריאות ועוד.  את הסמינר העבירה המחלקה לעידוד עלייה בהצ"ע בשת"פ עם אופק ישראלי. את הסמינר הובילו אלחנדרו מלינקובסקי, רכז הפעילות במדינות דוברות ספרדית, וסילבנה שניידרמן, רכזת פרויקטים באמל"ט

ראשת המחלקה לעידוד העלייה בהצ"ע מרינה רוזנברג קוריטני:

ייחודיותו של הסמינר גם בכך, שהוא אסף יהודים צעירים לא רק מכרכים כגון בואנוס איירס, קורדובה ורוסריו, אלא גם מקצוות רחוקים ונדחים ביותר של מדינה ענקית, כגון ערים ועיירות לה ריוחה, ראמוס מג'יה, מנדוזה, מיסיונס, באהיה בלנקה, מאר דל פלאטה, סן סלבדור, פארנה, סנטה פה ( La Rioja, Ramos Mejía, Mendoza, Misiones, Bahía Blanca, Mar del Plata, San Salvador, Paraná, Santa Fe ). אנו בונים גשרים עם כל קהילה והקילה, עם כל יהודי ויהודי Фאשר ובאשר הוא. חשוב לא פחות שהסמינר הפך למסורת ונערך זה בפעם השלישית. כמובן, אנו מתכוונים להמשיך את המסורת הזאת.