Справка

מבחן פסיכומטרי בפריז

10/Jul/2023

ב-5 ביולי התקיימו הבחינות הפסיכומטריות במסגרת הפרויקט מגמת עליה. כמאה יהודים צעירים מכל רחבי צרפת (פריז, מרסיי, ניס, ליון ועוד) התאספו בביה"ס יבנה בפריז על מנת לעמוד במבחן שיאפשר להם בעתיד ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. זאת תכליתו של הפרויקט של המחלקה לעידוד העלייה בהצ"ע, הנועד להקנות לעולים פוטנציאלים את הכלים הדרושים על מנת להתחיל ולסיים בהצלחה לימודי תואר בישראל.

הפרויקט הושק על ידי ראשת המחלקה לעידוד עליה מרינה רוזנברג קוריטני בדצמבר 2019 בארגנטינה, ומאז נערכו כבר שני מבחנים פסיכומטריים באמל"ט בשפה הספרדית (כעת שם נערכות הכנות למבחן במסגרת המחזור השלישי), ובשנת 2022 החלו פעולות הכנה להרחבת הפרויקט לשטחן של מדינות דוברות צרפתית.

ראשת המחלקה לעידוד עליה מרינה רוזנברג קוריטני:

ראשית, ברצוני להודות לכל השותפים שלנואופק ישראלי, מאל"ו (מרכז ארצי לבחינות ולהערכה), הנהלות בתי ספר יהודיים בצרפת אשר תרמו להצלחת הפרויקט בצרפת. במובן, אני מודה לאנשי סגל המחלקה על עבודתם המסורה ומקצועית. פרויקט מגמת עליה מספק לבני נוער יהודים את הכלים המעשיים ביותר: גם הכנה לקורס פסיכומטרי בשפתם, גם את המבחן עצמו, וגם שיעורי עברית אינטנסיביים. צעירים נפלאים אלה יוכלו כעת לעלות ולהתחיל את לימודיהם כאן, בארץאנו מאחלים לכל הנבחנים הצלחה ומחכים להם בישראל!