Справка

ביקור שר העלייה והקליטה באולפן אינטנסיבי (" אולפן 300 " ) של הצ"ע בפריז

17/Feb/2019

ביום שני ה-11 לפברואר שר עלייה וקליטה יואב גלנט ביקר בכיתת האולפן בפריס, בה לומדים באופן אינטנסיבי עולים פוטנציאלים הנמצאים בשלבים מתקדמים של הכנה לקראת עלייתם ארצה. השליחים של המחלקה לעידוד העלייה בצרפת, המורים והתלמידים של כיתת האולפן הזו קיבלו את פני השר בברכה. המורים של הכיתה רוטיל שלומן ויצחק סגורה סיפרו לאורחים על תכנית הלימודים המבוססת על שני מפגשים בשבוע עם העולים הפוטנציאלים וערכו לאנשי המשלחת מפגש גם עם תלמידי האולפן המקצועי המיועד לאנשי רפואה.

קבוצת התלמידים הנרגשת קיבלה את פני המשלחת הישראלית בברכות בעברית ואחר כך נתנו (גם בעברית כמובן) תשובה מפורשת לשאלות כגון "מה המניע שלך לעלייה ?" ו"מה את/ה מתכוון/ת לעשות ובה לעסוק בישראל?".

המפגש נמשך כשעה וחברי המשלחת התרשמו מאד מרמת העברית של התלמידים (אשר החלו ללמוד בכיתה רק לפני כארבעה חודשים), מהנכונות שלהם להשקיע בלימודים וכמובן גם מעבודתם הנפלאה של המורים.

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני ציינה כי כיתות אולפן כגון אולפן לרופאים והאולפן האינטנסיבי מהווים את חוד החנית של מפעל עידוד העלייה הענק של המחלקה וציינה שעובדה שתלמידי האולפנים האלה שיעלו בקרוב ארצה יגיעו הנה "מצוידים" בכלי כה הכרכי כגון השפה העברית, יהווה הגורם החשוב והמכריע בהצלחת קליטתם.