Справка

הסתיימה הכשרת המורים באמל"ט

19/Jan/2023

מורות ומורים של האולפנים, אשר המחלקה מפעילה במדינות דוברות ספרדית באמל"ט, סיימו את קורס הכשרה השנתי – הראשון אחרי המגיפה. הקורס נערך בעיר מר דל פלטה והשתתפו בו מורים ומורות מכל רחבי ארגנטינה, אורוגוואי וקולומביה.

מורים למדו, התחלקו בנסיון, נהנו והתמלאו באנרגיה לקראת שנת הלימודים החדשה.

את הקורס העביר פאביו רדאק, מנהל היחידה להוראת עברית באוניברסיטה העברית בירושלים.

המחלקה מפעילה יותר מ-150 כיתות אולפן באמל"ט דוברת ספרדית, בהן לומדים למעלה מ-4,500 סטודנטים, הכיתות פועלות ביותר מ-70 ערים הן במרחב מקוון והן בצורה פרונטלית.

את האירוע הובילו אלחנדרו מלינקובסקי, רכז מדינות דוברות ספרדית במחלקה, וסילוואנה שניידרמן, רכזת הפרויקטים.

המחלקה מפעילה את האולפנים שלה באמל"ט בסיוע אופק הישראלי ובשיתוף פעולה עם ההסתדרות הציונית הארגנטינאית, CUJA, ההסתדרות הציונית של אורוגוואי ו-AMIA.

להלן מספר תגובות של המשתתפים:

 "הסמינר היה מאוד מעניין ומעשיר. המרצה פביו הצליח להעביר נושאים, תכנים ודידקטיקות שונות, שבוודאות יעשירו את עבודתנו באולפנים".

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני בירכה את משתתפי הקורס לרגל סיום מוצלח של שנת הלימודים באמל"ט, איחלה להם המשך פעילות מוצלח והביעה בטחון בכך שידע אשר הם רכשו במהלך הקורס יסייע להם בעבודתם המבורכת למען עידוד העלייה.