Справка

ומדברת, ומדברת…

20/Feb/2020

הפרויקט "עברית "social club מרגע השקתו הפך למותג.

מאז זינוקו במסגרת שבוע העברית בנוכחותם והשתתפותם של ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני וגיל חובב (נכדו של אליעזר בן יהודה), הפרויקט מהדהד בקרב יהודי צרפת וצובר תאוצה. מדובר במסגרת המאפשרת לנהל שיח חופשי בשפה העברית במגוון רחב של הנושאים.

במהלך חודש פברואר למועדון הפועל בפריז התווספו עוד שני מועדונים ברחבי צרפת, וזה עתה במועדון בפריז נערך מפגש נוסף, מרתק ומהנה. במהלכו נדונו ותורגלו בדיבור, קריאה וכתיבה מטבעות הלשון בעברית.

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג קוריטני: פרויקט "עברית "social club – פרי יצירתיות ומקצועיות של צוותנו בצרפת. אני בטוחה שרעיון נפלא זה "יועתק" על ידי נציגינו בכל מדינות, בהן פעולת המחלקה לעידוד עלייה. לשם כך אנו מתכננים בקרוב להעביר השתלמות און ליין למורים של האולפנים שלנו ברחבי תבל".