Справка

יריד בבלגיה

11/Mar/2018

עריכת ירידי עלייה בבלגיה (ולא רק) הפכה למסורת של המחלקה לעידוד העלייה. אירועים כגון אלה נועדים לחשוף בפני יהודי התפוצות אפשרויות שעומדות בפניהם בתור עולים פוטנציאליים בתחומים כמו תעסוקה, דיור, חינוך, השכלה, רווחה בקיצור, כל מה שיכול לעניין יהודי אשר מתחיל לשקול אפשרות חזרתו הביתה.

הפעם המחלקה החליטה "לבזר" את פעילותה המסגרת זו ולצד היריד עצמו – אשר נערך בבריסל – לערוך סדרת מפגשים עם עולים פוטנציאלים בבאנטוורפן ובלייז'.

ב-22 פברואר המשלחת הישראלית ערכה בלייז' "ערב מידע" אשר הפך לאירוע מוצלח ביותר. מעידה על כך העובדה שיותר מ-30 משתתפי האירוע לא רצו להתפזר במשך שעות ארוכות ולא פסקו לשאול שאלות ענייניות מאוד.

אחר כך המשלחת עברה לאנטוורפן ובה במהלך יומיים ערכה סדרת אירועים כגון ערב מידע כאמור, מפגש עם יותר מ-40 סטודנטים יהודים, מפגש עם בוגרי תנועת בני עקיבה ומפגשים עם יהודים מקומיים בארבעת בתי כנסת בעיר.

וב-25 פברואר נערך בבריסל יריד עלייה עצמו. הנציגים של מוסדות וארגונים ישראלים  סיפרו למשתתפים וענו לשאלותיהם במגוון הרחב של הנושאים המעניינים כאמור את העולים הפוטנציאלים.

נציגי המחלקה לעידוד העלייה ציינו כי הפעם המשתתפים רובם ככולם גילו אינטרס לא תיאורטי אלא פרקטי למדי בדבר העלייה ובהתאם שאלותיהם המידע המבוקש על ידם היו קונקרטיים וענייניים למדי.

ראש המחלקה לעידוד העלייה של הצ"ע מרינה רוזנברג-קוריטני: "מרגע הקמתה המחלקה שלנו שמה בפניה את המטרה לפתח דרכי פעולה וגישות יצירתיות, לא שגרתיות על מנת להגיע לכל יהודי אשר ובאשר הוא. מכאן – הן הרחבת הגיאוגרפיה של פעילות המשלחת שלנו במסגרת יריד זה, הן צורות הפעילות החדשות כגון ערבי מידע. ההתרשמויות והתגובות של משתתפי האירועים האלה  – נותנות כל סיבות להאמין שבמהרה נפגוש את רובם ככולם בארץ בתור העולים".