Справка

בונים גשרים: ביקורה של ראשת המחלקה בצפון אמריקה

21/Jun/2023

בתחילת יוני, ראשת המחלקה לעידוד עליה בהצ"ע מרינה רוזנברג קוריטני ערכה ביקור עבודה בצפון אמריקה. לקראת היציאה, היא אמרה:

ייטע מי שיחשב שעבודתה של המחלקה לעידוד עלייה מסתכמת אף ורק בתעמולה לטובת העלייה לארץ. אנשים מקבלים החלטות מהיום למחר רק במצבים קריטיים. אנו לאומת זאת, רואים בכל יהודי אשר ובאשר הוא ישראלי, אשר בינתיים מתגורר בכתובת אחרת. אנו לא דוחפים אותם. לכל אחד יש הדרך שלו. לכן, חשוב לנו קודם כל לבנות גשרים בין ישראל לבין יהדי התפוצות. חשוב לנו לספר ליהודי תפוצות את האמת על ישראל ואת כל האמת קרי, לא רק על הישגיה, אלא גם על בעיותיה. אל לנו ליצור אשליות. 

כיוון שני של פעילותנו – בסדרו ולא בחשיבותו – היא העברית. הלשון מלכדת את העם, בעצם, היא יוצרת אותו. אנו מאמינים כי לימודי העברית במרכזי עידוד עלייה שלנו אשר הם אינם אלא אולפנים, הם-הם הצעד הראשון והחשוב ביותר לכיוון העלייה. באולפנים שלנו יהודים מתחילים לחוש שייכות לעמם, רוחשים גאווה לאומית ובמלוא המובן, עוברים לצידה של ישראל.

רובד שלישי של פעילותנו – יצירתיות, מציאת גישות חדשות. מדובר לא רק בשימוש בטכנולוגיות מתחדשות, אלא גם בקהלי יעד שטרם הגשנו אליהם. למשל, עד לא מזמן לא הוערכה נכונה חשיבות תפקידה של האישה בקבלת החלטה לגבי העלייה. עוד דוגמה – יהודי התפוצות שטרם יצרו קשרים עם קהילות יהודיות במקומות מגוריהם. קרי, עד לא מזמן מאות אלפי יהודים עברו מתחת לרדאר של הגורמים העוסקים במלאכת עידוד העלייה. היום אנו יוזמים ומגשימים פרויקטים שנועדים לקרב לעמם וליצור גאווה יהודית בקרב יהודים שאינם קשורים לקהילותיהם.

 

תוך 10 ימי ביקורה, מרינה רוזנברג קוריטני ערכה 15 מפגשים, סמינרים ופעילויות חברתיות בשתי מדינות ארה"ב (ניו יורק ופנסילבניה) ובעיר ונקובר (קנדה). בשבתון קרי, סמינר סוף-שבוע, הנערך בעיירת פוקונוס (פנסילבניה), באו יותר מ-800 יהודים. במהלך הסמינר בין השאר, הוענקה תעודת הכבוד לרב שלמה נוגינסקי, אשר לפני שנה חסם בגופו את הדרך לבית הספר היהודי למחבל  שהתכוון לעשות שם מגה פיגוע. 

בניו יורק ובוונקובר מרינה רוזנברג קוריטני ערכה מספר מפגשים עם מורים ותלמידים של אולפני המחלקה. בפגישות נדונו עניינים אישיים, לקחים שהופקו במהלך השתלמות המורים שנערכה במאי, דרכי פעילות חדשות.

בפגישות עם מנהיגים ופעילים של קהילות יהודיות נדונו אפשרויות שיתופי פעולה, יצירתן של יוזמות חדשות והעמקת השתתפותן של הקהילות בפרויקטים הקיימים של המחלקה. מעניינת המיוחד הייתה הפגישה השניה עם פעילי – Law enforcement officers safety Jewish council התאחדות שוטרים יהודים למען הבטחון בניו יורק רבתי. רוב חברי הארגון כעת פעילים לא רק בקהילות יהודיות, אלא גם בפרויקטים של המחלקה.

חשיבות מיוחדת בתכנית הביקור הייתה להשתתפותם של ראשת המחלקה ואנשי הסגל שלה בפעילויות ההזדהות עם ישראל שנערכות לפי המסורת בניו יורק ב-4 ליוני מידי שנה.

ראשת המחלקה לעידוד עליה בהצ"ע מרינה רוזנברג קוריטני:

ברצוני להודות לרכז שלנו בצפון אמריקה יוג'ין לקח, רכזי הפרויקטים בארה"ב קרינה פולונסקי ואילנה קוזק ולרכזת שלנו בקנדה אלכסנדרה גרסון על עבודתם הפוריה והיצירתית. אני מודה גם למורים של האולפנים שלנו ו ולתלמידיהם, אשר אינם אלא עולים פוטנציאלים. המילה "פוטנציאל" – היא מילת מפתח. יש פוטנציאל ענק לפעילותנו בקרב יהודים דוברי הרוסית בצפון אמריקה. תוך 8 שנים עברנו קברת דרך. התחלנו בשתיים-שלושה אולפני בניו יורק. כעת רשת מרכזי עידוד עלייה שלנו מתפרסת ממאיימי עד טורונטו, מבוסטון עד ונקובר. עשינו הרבה, אך המלאכה לפנינו עוד מרובה.