Справка

הכשרה וירטואלית

23/Apr/2019

פרויקט חדשני זה פועל במלוא המרץ זה מספר שבועות, במהלכם התקיימו שלושה מפגשים וירטואליים בין המורים של כיתות עידוד העלייה   (אולפנים) אשר המחלקה לעידוד העלייה מפעילה ברחבי תבל, עם המומחיות הדגולות להוראת השפה העברית גילה פרייזלר וחנה משלר.

הפרויקט נועד להעלות את הרמה המקצועית של  המורים שלנו ולרענן או אף להקנות להם ידע חדש בנושאים כגון הוראת השפה העברית ללא תרגום לשפות אחרות (הרואה בשיטה "עברית בעברית"), רזי הדקדוק העברי (הכותרת של אחד המפגשים כגון אלו הייתה "שם תואר, שם עצם") ואחרים.

ראשת המחלקה לעידוד  העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני: "אנו לא נרתעים ולא נירתע בפעילותנו הנמרצת למען הפצה רחבה ככל שאפשר של הידע בשפה העברית, לא רק בקרב תלמידי האולפנים, אלא גם בקרב המורים והמורות הנפלאים שלנו. לשם כך יזמנו ביו השאר את הפרויקט החדשני הזה וכמובן נמשיך ליזום וליצור פרויקטים חדשניים אחרים הן במרחב המקוון והן במרחב הפיזי למען השגת יעדינו".