Справка

"…יושב בסן פרנסיסקו על המים"

20/פבר/2018

בשבוע החולף (ב-13 בפברואר),  נפתחה בחגיגיות, בעיר סן פרנסיסקו (ארה"ב) כיתת אולפן חדשה של המחלקה לעידוד העלייה של הצ"ע.

אירוע זה הינו אירוע ייחודי, מעבר לשמחה בכל פתיחת כיתת עברית חדשה; כיתה זו היא כיתת האולפן הראשונה של הצ"ע בחוף המערבי של ארה"ב. בנוסף לכך, פתיחת אולפן זה מביא את כמות כיתות האולפן של המחלקה לעידוד העלייה בצפון אמריקה לסך של  30 כיתות (!).

טל סגל – שליח המחלקה לעידוד עלייה בצפון אמריקה – החוף המערבי סיפר, כי שמח לגלות את הרצון הרב שיש ללימודי עברית ואת שיתוף הפעולה החיובי מצד השותפים המקומיים, דבר שהקל וזירז את פתיחת כיתת האולפן החדשה.

ב "אולפן סן פרנסיסקו" לומדים צעירים יהודים מקומיים בגילאי 32-22, המעוניינים לרכוש ידע בשפה העברית ובכך לחזק את זיקתם ליהדות ולמדינת ישראל. במסגרת לימודי העברית, ייחשפו הלומדים גם למגוון הזדמנויות החיים בישראל עבורם ומגוון אפשרויות העלייה.

האולפן נפתח בסיוע ובשותפות עם Moishe House (בית מוישה) סן פרנסיסקו ו- San Francisco based Jewish Community Federation (הפדרציה היהודית בסן פרנסיסקו ).

בפתיחת השיעור הראשון והחגיגי נהנו המשתתפים מארוחת ערב ישראלית ומהלכו, כבר הספיקו להתנסות בדיבור שיחה בעברית קלה.

ראשת המחלקה לעידוד העלייה ,מרינה רוזנברג-קוריטני בירכה את טל סגל ותלמידי האולפןאיחלה להם הצלחה רבה בלימודיהם והביעה בטחון מלא בכך ש"אולפן סן פרנסיסקו"  יהווה "סנונית ראשונה" לעוד כיתות אולפן רבות, הן בחוף מערבי של ארה"ב והן ביעדים רבים ברחבי העולם היהודי.