Справка

עוף גוזל: פרויקט חדש של המחלקה לעידוד עליה

10/Sep/2023

המחלקה לעידוד עלייה ההסתדרות הציונית העולמית, השיקה בארגנטינה את הפרויקט "עוף גוזל". המיזם נועד לעזור להורים, שילדיהם כבר עלו לארץ. הוא נותן מענה לרצונם כל כך מובן לדעת יותר על מדינת מגוריהם של הילדים שלהם ופשוט לתקשר יותר עם אנשים שמבינים את משאלות ליבם ודאגותיהם. מספר הנרשמים והביקוש עלו על הציפיות ולכן, היה צורך להוסיף פגישה אחת בחודש, לחלק את הקבוצה לשניים.

ראשת המחלקה לעידוד עליה בהצ"ע מרינה רוזנברג קוריטני:

עידוד עלייה זה בראש ובראשונה הבאת האמת על ישראל והקניית ידע רחב ועמוק ככל האפשר על המדינה היהודית.  לכך נועדו פרויקטים מגוונים שלנו, לכך נועד גם הפרויקט  החדש. אנשים מדברים זה עם זה, מתחלקים במידע וכך מרחיבים את אופקי הידע שלהם על ישראל. זה עדוד עליה כמשמעו. הפרויקט זינק בהצלחה רבה ואני בטוחה שבמהרה נרחיב אותו למדינות אחרות.