Справка

מתעמקים ומתרחבים באמל"ט

23/דצמ/2018

פרויקט כיתות הכנה לעלייה הלא הם האולפנים – מאז ולתמיד היה פרויקט הדגל של המחלקה לעידוד העלייה פרויקט זה פועל בהצלחה רבה וללא הפסקה וחופשות בשלוש היבשות. .קרי, כאשר שנת הלימודים באולפנים שלנו בחלקו הצפוני של כדור הארץ רק מתחילה או מתקרבת לשיאה, בחלקו הדרומי היא קרובה לסיום. זה נותן הסיבה לסכם סיכום ביניים של פעילות כיתות הכנה לעלייה של המחלקה באמל"ט.
השנה כמות האולפנים שלנו ביבשת זו הגיעה ל-45. 27 – בארגנטינה,  16 – בברזיל ו-2 באורוגוואי. המחלקה פועלת במרץ רב למען הגשת היעד האסטרטגי כפי שהוגדל ע"י ראשת המחלקה מרינה רוזנברג-קוריטני: להגיע עם מסרים וחומרים המעודדים עלייה לכל יהודי אשר ובאשר הוא. לשם כך אנו מעמיקים את תכני הלימודים שלנו, עורכים השתלמויות למורים בכיתות האולפן, ומשגרים לקהילות היעד מיטב המסבירנים מישראל וכמובן משתדלים ללא הרף להרחיב עד כמה שאפשר את הפריסה הגיאוגרפית של האולפנים. בארגנטינה כיתות הכנה לעלייה, מלבד עיר הבירה באונוס-איירס (19 כיתות) פועלות ברוסריו, סנטה-פה, סאלטה, פארנה ובמנדוזה. בברזיל הרשת שלנו כיסתה השנה – מלבד המרכזים הגדולים כגון ריו דה-ז'נירו וסאו-פאולו (7 ו-4 כיתות בהתאם) – גם את קוריטיבה ופורטו-אלגרי. וכמובן ההישג של שנת הלימודים בנוכחית היא פתיחת שתי כיתות האולפן במונטבידאו בירת אורוגוואי. כן ירבו.

בתמונה: קבוצת התלמידים של כיתת האולפן של המחלקה במונטבידאו