Справка

פרויקט: שגרירים בעברית

25/אפר/2019

הרעיון העומד מאחורי הפרויקט הוא חשיפה של תלמידי האולפנים של המחלקה לחיי היומיום בארץ ולתרבות ישראלית, באמצעות ביקורים של צעירים  וסטודנטים ישראלים בכיתות השונות בפריז והפרברים.

יעל ישראלי, מורה לתולדות האמנות בארץ, אשר לומדת כעת צרפתית בפריז, חנכה את הפרויקט ובימים אלה מבקרת באולפנים ומרצה על אמנות ישראלית.

באמצעות מצגת שהכינה "ישראל בנוף מקומי" היא עורכת לתלמידים היכרות עם הציירים המפורסמים נחום גוטמן וראובן רובין. המפגש עם יעל, המתנהל בעברית בלבד, זוכה לעניין רב ולהצלחה גדולה בקרב התלמידים. אחת התלמידות אמרה על ציור של נחום גוטמן בו רואים את תל-אביב: "זה נראה כמו העיר Nice אז זה נותן לי חשק לגור בישראל"

בתמונות אנו רואים ביקורה של יעל באולפן של המחלקה בפרבר St Mandé, הרצאתה מוצלחת ביותר בכיתת אולפן ברובע ה 16 בפריז בקהילה St Didier  והרצאתה בכיתת אולפן ברובע 18 בפריז.

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני: " אנו מאמינים כי פעילות "שגרירי העברית" בד בבד עם המשך הפעילויות השוטפות שמקיימת המחלקה, תוסיף נדבך חשוב למלאכת עידוד העלייה ולהכנת העולים לקליטה מוצלחת לאחר עלייתם – חזרתם הביתה".