Справка

הכשרת מורינו באמל"ט

6/Jan/2019

במסגרת פעילות המחלקה לעידוד עליה בהסתדרות הציונית העולמית בראשותה של מרינה רוזנברג-קריטני, שתי קבוצות המורים לעברית של האולפנים (כיתות הכנה לעלייה) אשר המחלקה מפעילה בארגנטינה ובברזיל, סיימו השתלמות מקצועית.

ההכשרות בברזיל (16 כיתות אולפן ב-4 ערים) נערכו  16-18.12 בריו דה-ז'נירו, וקורס בארגנטינה נערך ב- 23-25.12. בעיר רוסריו. מטרת הקורסים: הכשרה מקצועית והטמעת תכנית "עולים בעברית" – תכנית ייחודית של המחלקה להוראת השפה באולפנים בתפוצות. את ההכשרה העבירה המורה מישראל חנה משלר שהיא גם אחת המחברות של תכנית "עולים בעברית". אלו היו הכשרות מורים ראשונות של המחלקה בדרום אמריקה. כל השתלמות הייתה 3 ימים, כל יום למדו 8 שעות.
להלן מספר תגובות של המשתתפים:

"הקורס עם חנה היה מאוד מעניין . היתה לנו הזדמנות טובה להרחיב את הידע שלנו על השפה והדקדוק וגם ללמוד על דרכי הוראה שונות בשימוש הספר  עברית מן ההתחלה בכיתה."

 "הסמינר היה מאוד מעניין ומעשיר. המרצה חנה הצליחה להעביר נושאים, תכנים ודידקטיקות שונות,  שבוודאות  יעשירו את עבודתנו באולפנים"

 "אני אהבתי את קורס."

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני בירכה את משתתפי הקורסים בברזיל ובארגנטינה לרגל סיום מוצלח של שנת הלימודים באמל"ט, איחלה להם המשך פעילות מוצלח והביעה בטחון בכך שידע אשר הם רכשו במהלך הקורסים יסייע להם בעבודתם המבורכת למען עידוד העלייה.

 בתמונה: משתתפי הקורס ברוסריו, ארגנטינה