Справка

עשרה ימים של קירוב לבבות

1/Oct/2022

בין 12 ל-22 ספטמבר 2022, נערך בברזיל ביקורו של פאולו מואורה, שחקן התיאטרון ״גשר״, משורר ומורה לתיאטרון ותנועה. ביקורו של פאולו היה הראשון לאחר הפסקת הפעילות הפרונטלית בגין המגפה, ומטבע דברים סבב הופעותיו ערר התלהבות רבה. פאולו ביקר ב-4 ערים בברזיל: סאו פאולו, ריו דה ז'ניירו, פורטו אלגרה וקוריטיבה. הוא נפגש עם מאות צעירים ומבוגרים וסיפר על עלייתו, לימודים, חייו המקצועיים, מאפייני החברה הישראלית וכמובן, על עולם התרבות הישראלית. כיוון שפאולו היה גם שחקן כדורגל מקצועי, היה לו מה לספר על הספורט בישראל. כל מפגש עם פאולו הרחיב את האופקים של המשתתפים בכל הקשור לישראל. אפשר לקבוע שאלה היו 10 ימים של למידה נהדרת, קירוב לבבות ועידוד עלייה פשוטו כמשמעו.