Справка

הפרויקט שגרירי עברית הולך ומתרחב

17/Nov/2019

על נקודת הזינוק של הפרויקט החדשני הזה סיפרנו באפריל, בשלהי שנת הלימודים באולפנים של המחלקה בצרפת. והנה עם תחילת שנת הלימודים החדשה, הפרויקט קיבל ממדים חדשים.

קבוצת סטודנטים ישראלים אשר לומדים באזור פריס רבתי, התאספה למפגש הכנה לעבודתם ההתנדבותית במסגרת הפרויקט. את המפגש העבירה יעל – הסטודנטית הישראלית עם שם משפחה מדבר בעד עצמו – ישראלי. בין השאר, יעל ישראלי אמרה למשתתפי המפגש כי "העבודה במסגרת הפרויקט הזה הייתה אחד הדברים החשובים והמרגשים ביותר בכל חיי".

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני: "הפרויקט החדשני הזה אשר התחלנו רק לפני כחצי שנה, כעת עולה לרמה חדשה ומתרחב באופן משמעותי. מדובר בדיפלומטיה עממית של הציונות, המדינה היהודית, של שפתה ותרבותה. אני מברכת את החברים החדשים של "הסגל הדיפלומטי" שלנו ובטוחה כי פרויקט זה כמו כל יזמות חדשניות שלנו, יתרום לכך שיהודים רבים יקבלו ההחלטה הנכונה – חוזרים הביתה!"

בתמונות:

קבוצת שגרירי העברית החדשים עם השגרירה הראשונה יעל ישראלי (בצד שמאל)

סמינר ההכנה של שגרירי העברית בעיצומו