Справка

שיעור בונוס תרתי משמע

2/Jun/2020

במסגרת שיעור בונוס באולפן של המחלקה בעיר טולוז אשר בדרומה של צרפת, המחלקה ערכה מפגש וירטואלי מרתק עם "שגרירת העברית" שלה דר' גלוריה וולוחונסקי.  גלוריה העבירה לתלמידים הרצאה מרתקת תחת הכותרת "החיים בחלל".  ד"ר וולוחונסקי בשנות ילדותה עלתה לארץ מבריה"מ לשעבר ועשתה קריירה של מדענית מרשימה. היא מתמחה וחוקרת בתחום molecular genetics ובימים אלה עובדת כחוקרת באוניברסיטה הבינלאומית לחלל בעיר שטרסבורג.

את הרצאתה האחרונה היא העבירה בעזרת מצגת מצוינת ומושכת עין. בעברית הרהוטה אך בה בעת, ברורה מאוד גלוריה סיפרה לתלמידים על חלליות, אסטרונאוטים (מי יכול להיות אסטרונאוט, מה הם עושים כל היום בחללית וכו'), על אטמוספירה, על ההישגים הישראלים בתחום החלל ("בראשית", אילן רמון ועוד).  שבוע לפני  שיעור בונוס כאמור התלמידים קיבלו עלונים עם המושגים הדרושים להבנת השיעור ולמדו את הנושא עם המורה שלהם. עם תום ההרצאה, התלמידים שאלו אינספור שאלות וגילו עניין רב בנושא.

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג קוריטני: "אני מודה לצוות שלנו בצרפת על כך שגם בימים לא קלים אלה הם פועלים ביתר שאת וממשיכים להפעיל במלואם את הפרויקטים שלנו. תודתי מיוחדת נתונה לשגרירת העברית שלנו גלוריה וולוחונסקי, אשר בפועלה ובמפעל חייה מוכיחה ששמים הם לא הגבול. גלוריה שולטת באופן מלא גם בשפות האנגלית והרוסית (מלבד העברית כמובן) ואני סמוכה ובטוחה שהדבר יאפשר לנו לנצל את הידע והכישורים שלה כי רבים גם במדינות פועלנו האחרות".