Справка

זכררון משותף, כאב משותף, גאווה משותפת

22/Apr/2020

Photo: Art Vector / Shutterstock.com

ב-21 עם ישראל ציין את יום הזכרון לשואה וגבורה. למותר לציין, כי בגין המצב אירועים מסורתיים של יום זה נערכו באופן לא שגרתי קרי, רובם ככולם עברו למרחב המקוון.

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג קוריטני:

"זכרון השואה – זה כאב המשותף לכולנו. זכרון גבורתם של היהודים בתקופה הנוראית ההיא – גאוותנו המשותפת. כל אלה מאחדים ומלכדים את כולנו. ביום זה עשינו כל מה שביכולתנו על מנת שניצולי השואה לא יחושו מבודדים. ערכנו סדרת אירועים ומפגשים במרחב מקוון בכל רחבי תבל. להלן מספר תמונות המתעדות אירועים אלה שנערכו בצרפת ובברזיל. אנו זוכרים. אנו יחד".