Справка

סגירת מעגל

8/Dec/2019

ראשת המחלקה לעידוד העלייה ערכה ביקור חשוב ומלא אירועים ומפגשים בארגנטינה. על אחדים מהם סיפרנו בהרחבה, וכאן אנו מביאים סיפורה האישי של מרינה רוזנברג-קוריטני על אחד המפגשים המרגשים שקרו לה במהלך הביקור הזה:

מפגש מעניין היה לי במנדוסה (ארגנטינה)עם גב׳ ראינה יגופסקי נכדה של יצחק ספיבקוב .
יצחק ספיבקוב היה חבר טוב של שאול צ׳רניחובסקי באודסה . הם יחד למדו ודיברו עברית. צ׳רניחובסקי עלה לארץ ישראל וספיבקוב היגיע לארגנטינה. בארגנטינה במשפחה דיברו עברית וספיבקוב היה מורה ראשון לעברית בקהילה מקומית. היום ראינה לומדת עברית באולפן שלנו ומספרת סיפורי משפחה שלה.