Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 16–23 דצמבר

22/Dec/2021

16 דצמבר 1917 – התורכים תולים בדמשק את שני חברי ניל"י שבידיהם – נעמן בלקינד ויוסף לישנסקי.

16 דצמבר 1970 – בברית המועצות נפתח "משפט לנינגרד" שבו הואשמו 11 יהודים בחטיפת מטוס, כדי להימלט מהמדינה. למחרת הכנסת מקיימת ישיבה מיוחדת בנושא זה וקוראת לדעת הקהל בעולם לפעול נגד המשך ההתקפות על היהודים ברוסיה. שביתת רעב ליד הכותל המערבי כאות ההזדהות עם נאשמי לנינגרד.

16 דצמבר 1991 – עצרת האו"ם מבטלת את ההחלטה האנטי-ציונית מ-1975. קובעת ברוב גדול (111 נגד 25): הציונות אינה גזענות.

17 דצמבר 1942 – בעקבות טביעת "סטרומה" והחשש מסיכון המעפילים בנתיבי הים, מופסקת העפלה מאירופה. "המוסד לעלייה ב'" מפנה את מאמציו להעלאת מעפילים בדרך היבשה מארצות מזרח התכון.

19 דצמבר 1919 – לחוף יפו מגיעה הספינה "רוסלאן" ובה 671 חוזרים ועולים מרוסיה. נחשבת לפותחת העלייה השלישית ויש המשווים אותה – בשל נוכחות של אישי-ציבור, אנשי רוח, רופאים ואמנים – ל"מייפלאואר" האמריקנית.

23 דצמבר 1990 – ישראל ובריה"מ קושרות ביניהן קשרים קונסולריים, אות לשיפור נוסף ביחסים, המשפיע כמובן, על העלייה.