Справка

אתחלתא דגאולה

30/Dec/2022

מיזם "גאולה" מכשיר מנהיגות צעירות ברחבי העולם לפעילות ציונית, בהשראתה של גאולה כהן ז״ל, חברת הכנסת, לוחמת המחתרת וכלת פרס ישראל.

המיזם הושק בדצמבר אשתקד ובמהלך שנת 2022, נערכה פעילות נמרצת על מנת להעבירו לכלל ביצוע: בקהילות יהודיות ברחבי תבל נערך משא הסברתי נרחב, אחר כך ועדות מקומיות בחרו עשרות מועמדות מתוך מאות שהגישו בקשתן להשתתף בפרויקט, ובאוגוסט השנה הוועדה המרכזית בירושלים בחרה מתוכן את הזוכות להשתתף במחזור הראשון. בדצמבר הן התאספו בבודפשט (עיר הולדתו של הרצל), אחר כך עברו לווינה (עיר פועלו) ואחר כך הגיעו לישראל. תוך 3 שבועות הן עברו הכשרה אינטנסיבית בעזרת מיטב אנשי אקדמיה ומעשה וקיבלו את הכלים הדרושים על מנת להמשיך במהלך השנה הבאה את פעילותן בתור יזמות ומבצעות פרויקטים אישיים בעלי חשיבות חברתית וקהילתית.

טקס סיום המחזור הראשון של המיזם נערך ב-19 דצמבר באולם בון גוריון ההיסטורי בבניין מוסדות לאומיים בירושלים כנוכחותם של יו"ר הצ"ע יעקב חגואל וראשת המחלקה מרינה רוזנברג קוריטני.

ראשת המחלקה מרינה רוזנברג קוריטני:

אני רוצה להודות מקרב לב לכל אלה, שתרמו ונתנו יד להרמתו של מיזם ענק זה. לאנשי אופק ישראלי, למתנדבים שסיעו לנו לבחור את משתתפות בפרויקט, לאנשי צוות של המחלקה בירושלים ובמדינות פועלנו וכמובן, לחבריי וידידיי שתרמו מכוחם וזמנם על מנת להעביר הרצאות, סמינרים ומפגשים בשלב האחרון של מיזם גאולה. תודה רבה לכם, יישר כוח!