Справка

משחקי מכביה בבודפשט

25/Aug/2019

בסוף יולי – תחילת אוגוסט משחקי נערכו מכביה על אדמת אירופה, בבירת הונגריה בודפשט. בחג הספורט והיהדות הזה השתתפו כ-3000 ספורטאים יהודים מ-40 מדינות, והמחלקה נטלה חלק פעיל בהכנתו והפעלתו של "מרכז ישראלי". כפי שכבר סופר, מדובר בקונספט חדשני של מרחב משותף ואטרקטיבי. במהלך כל המכביה מתחם זה משך בהמוניהם את הספורטאים ואת קהל אוהדיהם, בו הם קיבלו מידע מרתק ומגוון לגבי ישראל, תכניות העלייה, הפעילות של הצ"ע במדינות מגוריהם וגם שיחקו במשחקים והשתתפו בחידונים.

מרגשת במיוחד הייתה פגישתם של נציגי המחלקה עם שני רופאים חברי משלחת צרפת, אשר למדו בכיתות אולפן של המחלקה המיועדות לאנשי רפואה שמתכוננים לעלייה באופן מעשי. שני הרופאים האלו סיפרו שבעוד כחודשיים הם יהיו כבר אזרחי המדינה היהודית החדשים.

בכלל, חברי המשלחות צרפת ובריטניה בלטו בהשתתפותם בפעילות המחלקה במשחקים אלו, ולא רק מבחינה כמותית. הרי בשתי מדינות אלו פועל החלק הארי של כיתות האולפן של המחלקה באירופה (125 כיתות בצרפת ו-30 באנגליה). לכן, אך טבעי הוא כי נציגי מדינות אלו יכלו להביע (והביעו!) התעניינות רבה בלימודים בכיתות עידוד עלייה (האולפנים)  של המחלקה.

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג-קוריטני:

המכביה היא מפעל ציוני חשוב. מפעל שמטרתו לשמור ולחזק את הקשר בין מדינת ישראל והקהילות היהודיות בכל העולם. אני אוהבת ספורט. טרם עליתי לישראל למדתי ועבדתי כמאמנת. אני מאמינה שיש לעודד פעילות ספורטיבית רחבת היקף ולעודד מפגשים תחרותיים בין ועם צעירים יהודים ממרחבי העולם.