Справка

מעודד עלייה

23/Nov/2021

משחק Brainstorm  (סיור מוחות) הנו מאוד פופולרי בקרב דוברי השפה הרוסית. לא פלא אם כן, שנציגי המחלקה לעידוד עלייה בצפון אמריקה, הפועלים מהתאם למנדט שלהם, בקרב קהילת היהודים דוברי הרוסית בארה"ב וקנדה, משתמשים בין השאר בפורמט של המשחק הזה על מנת לערוך מפגשים מעודדי עלייה עם אנשי קהילות היעד שלהם. מטבע דברים, כותרות המשחקים האלה וחוג הנושאים שלהם קשורים באופן בלתי אמצעי לשמה של המחלקה ולתחום פעילותה – עידוד עלייה.

בתקופת האפידמיה, משחקים אלו כמו כל פעילות המחלקה, העותקו למרחב מקוון ובחודשים האחרונים, כאשר צצו סממנים הראשונים של חזרה לשגרה ואנשי המחלקה באמריקה הצפונית החלו לחזור למפגשים פרונטליים עם קהילת היעד, אך טבעי היה לחדש את המפשגים הפרונטליים גם בפורמט המשחק האמור.

משחק פורנטלי ראשון אחרי חזרה לשגרה, נערך בניו-יורק בחודש אוגוסט, כאשר ראשת המחלקה מרינה רוזנברג קוריטני ביקרה בצפון אמריקה.

ב-11 לנובמבר, באולם הטקסים "באקו" בברוקלין, ניו-יורק, נערך ובצבר הצלחה רבה משחק שני אחרי חזרה לשגרה. במשחק שכותרתו הייתה "ישראל ותרבותה" התחרו 20 קבוצות אשר ענו לשאלות כגון מה הן השפות הרשמיות של מדינת ישראל", "העיר הגדולה בישראל היא…" וכיו"ב. כאמור, המשחק צבר הצלחה רבה והשתתפו בו יותר מ-250 איש.