Справка

ירושלים של זהב" בבואנוס-אירס"

4/Mar/2018

הזמרת ואשת תקשורת ישראלית פופולרית אירינה קילפין באה לסיבוב הופעות בארגנטינהמלכתחילהסבבהופעותיה תוכנן כאירוע תרבותי "כלליקריקהל יעדו היו כל אוהבי מוסיקה וזמר במדינה זואך אירנה פשוטלא יכלה לא לנצל הזדמנות זו ולא להופיע בפני יהודי ארגנטינה על מנת לספר להם את הסיפור חייה המרתקולשיר להם את מיטב השירים בעברית כולל כמובן ירושלים של זהב האגדילכן פנייתה של אירנה למחלקהלעידוד העליה של הצ"ע הייתה צעד טבעי ומבחינת המחלקה אך טבעי היה לעשות כל הדרוש על מנת לאפשרלאירנה להופעי בפני קהילת יהודי בואנוסאיירס במסגרת הפרויקט "שיעור בונוס" (אשר במסגרתו ידועניםישראלים מופיעים עם סיפוריהם בפני קהילות יהודיות ברחבי תבל). ראש המחלקה מרינה רוזנברגקוריטניפנתה לשליח המחלקה בארגנטינה אלכנדרו מילנקובסקי בבקשה לארגן בשביל אירנה שיעור בונוס כאמורוהדבר נעשה בצד הכי טוב.

ב-20 בפברואר האולם המרכזי של הארגון היהודי מבואנוס איירס "לדור בדורהתמלא עד אפס מקום – מאותיהודים באו להקשיב לאירנההן לזמר הנפלא שלה בעברית יידיש וספרדית והן לסיפור חייה המרתקאירינהעלתה ארצה מסן פטסבורג , עברה את כל התלאות של עולה חדשה והגיעה הודות לכישרונותיה לצמרת עולםהאמנות והתקשורת בישראל.

הקהל הריע לאירנה לאורך כל המופע שלה והודה למארגנים על ערב נפלא.