Справка

תכלה שנה וברכותיה

20/Jun/2022

בצרפת החל חופש הגדול ל-1,710 התלמידים של 114 כיתות האולפן, אשר מפעילה במדינה זו המלקה לעידוד עלייה בהסתדרות הציונית העולמית.

שתיים מתוך מאה וארבע עשרה הכיתות הללו הן כיתות מיוחדות קרי, מיועדות לאנשי  רפואה ומשפטנים שרוכשים את הידע במינוח המקצועי

לקראת המשך עבודתם בארץ בתור עולים.

סיום שנת הלימודים הפורה, המעניינת והמוצלחת נחגג

בהתאם. באירוע חגיגי שנערך בפריז, נכחו ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג קוריטני, נציגים של אופק ישראל והסוכנות היהודית אשר הם השוטפים הטבעיים של המחלקה במפעל עידוד עלייה,

וכמובן, מורים ותלמידים רבים.

אירוע היה ססגוני ושמח.

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג קוריטני:

בפנייתה לנוכחים באירוע אמרה:

אליעזר בן-יהודה אמר לפני מאה וַחמישים שנה את מה שאני מבקשת לפנות ולומר לכם,

חברים יקרים, לומדי עברית וּבְני המשפחות,

העברית והארץ – כרוכות זוֹ בָּזוֹ.

אי אפשר לגאול את העברית בלי לבוא לארץ,

ואי אפשר להיות בארץ בלי לדעת עברית.

העברית היא חלק מהתרבות שלנו

היא חלק מה DNA — שלנו,

    והיא החוט המֶקשר בין כל היהודים בארץ ובעולם.

המחלקה לעידוד העלייה בהסתדרות הציונית העולמית, מפעילה את אולְפְּני העברית בעולם על מנת לעזור ליהודים באשר

הם ללמוד עברית ולהתכונן באופן מיטבי לעלייתם.

אני אומרת לכם, ליהודי צרפת ולכל יהודי עולם:

. אנחנו מחכים לכם  כאן בארץ

עלו והצליחו!