אודות ההסתדרות הציונית העולמית

בשנת 2017 ההסתדרות הציונית העולמית תציין 120 שנים להיווסדה. במהלך השנים הללו העם היהודי הקים מדינה, הגן על עצמאותו וכבש פסגות כבירות בכל תחומי חייו.
מדובר ב-120 שנים – שמשמעותן סימבוליות, המסמלות את פתיחתו של עידן חדש בתולדות העם היהודי ובשובם ארצה.

אודות ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העלמית
World Zionist Organization

 

ההסתדרות הציונית העולמית הוקמה  ביזמתו של תיאודור הרצל בשנת 1897 שבאזל שבשוויץ ע"י הקונגרס הציוני ה-1.

הקונגרס קיבל את התוכנית הידועה בשם "תכנית באזל" ואשר הגדירה על "הקמתו של הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל" כמטרה האסטרטגית של התנועה הציונית.

למען השגת המטרה כאמור הוגדרו כיווני פעולה כדלקמן:

  • סיוע ליישובם של היהודים בארץ ועיסוקם בחקלאות, מלאכה ועבודת כפיים.
  • התארגנותם ואיגודם של כל יהדות התפוצות במדינות מושביה בארגונים מקומיים ובינלאומייםבהתאם לחוקי מדינות מושבם.
  • חיזוק ופיתוח התועה הלאומית של היהודים.
  • נקיטת צעדים ראשוניים על מנת להשיג הסכמתן של ממשלות העולם להשגת יעדי התנועה הציונית.

תכנית באזל הייתה המסמך המכונן והעיקרי של התנועה הציונית עד להקמתה של מדינת ישראל בשנת 1948.

בשנת 2004 אושרה תכנית חדשה בשם "תכנית ירושלים" והיא מהווה מסמך עקרונות חדשים של ההסתדרות הציונית העולמית.

 

 

 

 

aliya building2

ירושלים, משכן ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית.

נבנה בשנות ה-30 של המאה ה-20, מתוכנן ע"י האדריכל יוחנן רטנר

 

תכנית ירושלים

 

הציונות, תנועת השחרור הלאומי של העם היהודי, הביאה להקמתה של מדינת ישראל ורואה במדינת ישראל יהודית, ציונית דמוקרטית ובטוחה, את הביטוי

הציונות, תנועת השחרור הלאומי של העם היהודי, הביאה להקמתה של מדינת ישראל ורואה במדינת ישראל יהודית, ציונית דמוקרטית ובטוחה, את הביטוי לאחריות המשותפת של העם היהודי להמשך קיומו ועתידו.

יסודות הציונות הם:

 • אחדותו של העם היהודי, זיקתו למולדתו ההיסטוריתארץ ישראל ומרכזיותה של מדינתישראל וירושלים בירתה בחיי העם.
 • עלייה מכל הארצות לישראל ושילובה בחברה הישראלית.
 • ביצורה של ישראל כמדינה יהודיתציונית ודמוקרטית ועיצובה כבעלת ייחוד ערכירוחני המושתתת על כיבוד הדדי של הרבגוניות בעם היהודי, ועל חזון הנביאים, כחברת מופת, השואפת לשלום ותורמת לתיקון עולם.
 • הבטחת עתידו וייחודו של העם היהודי על ידי קידום חינוך יהודי, עברי וציוני, טיפוח ערכי רוח ותרבות יהודיים והנחלתה של הלשון העברית כשפתו הלאומית.
 • טיפוח הערבות ההדדית היהודית, הגנה על זכויות היהודים כיחידים וכלאום, ייצוג האינטרסים הלאומיים ציוניים של העם היהודי ומאבק בכל ביטויי האנטישמיות.
 • יישוב הארץ כביטוי להגשמה ציונית הלכה למעשה.

באזל, שוויץ. בניין הקזינו.

בניין הקזינו בבאזל, בו נערך בשנת 1897 הקונגרס הציוני הראשון