Справка

הכנה וירטואלית לעלייה ריאלית

4/Jun/2020

בברזיל החלו לפעול שתי כיתות אולפן וירטואליות חדשות למועמדים להשתתפות בפרויקט נעל"ה קרי, לתלמידי כיתות י"א וי"ב שמתכוננים לעלות על מנת להמשיך לימודיהם בישראל כבר בספטמבר.

תכנית הלימודים בנויה על 100 שעות לימוד, הלימודים  מתקיימים פעמיים בשבוע בשתי קבוצות (המחולקות לפי הרמות), סה"כ 3 שעות לימוד שבועיות לקבוצה. בשיעורים ראשונים בשתי הקבוצות השתתפו 40 תלמידים וכל יום מצטרפים תלמידים חדשים – הודות לתהודה רבה שצבר הפרויקט.

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג קוריטני:

"יוזמה זו חוצה כל גבולות. יחד עם בני הנוער לומדים בקבוצות אלה גם הוריהם. אין לפרויקט גם גבולות גיאוגרפית. משתתפים בו הן תושבי כרכי ענק בברזיל, הן יהודים שגרים בעיירות מרוחקות והן יהודי פורטוגל. אני סמוכה ובטוחה כי נמשיך ונרחיב עוד ועוד הגבולות של הפרויקטים שלנו".