Справка

בשעה טובה

28/May/2019

בשעה טובה, בחודש מאי נפתחה עוד כיתת עידוד עלייה (אולפן) ליד הארגון "אל לזו"  (El Lazo) בשכונת פלרמו בבואנוס איירס. ייחודיות כיתת אולפן ברמת המתחילים זו בכך, שהיא מיועדת לסטודנטים. 

ראשת המחלקה לעידוד עלייה בהצ"ע מרינה רוזנברג-קוריטני: "עם פתיחת הכיתה החדשה הזו מספר כיתות האולפן של המחלקה בארגנטינה הגיע ל-31. אני מאחלת הצלחה לתלמידים ולמורה של האולפן החדש ומקווה שלימודי עברית יסייעו לברים מהם לקבל החלטה נכונה על חזרתם הביתה, לישראל".

בתמונות: תלמידי האולפן החדש לקראת פתיחת השיעור

המורה אלישבע סיזור מעבירה שיעור בכיתת האולפן