Справка

אולפנים ללא הפסקה

25/פבר/2020

כיתות אולפן של המחלקה מפוזרות על פני כדור הארץ כך שפעילותן לא נפסקת לעולם. כאשר בדרום  אמריקה בעיצומו החופש הגדול, האולפנים הנמצאים באירופה וצפון אמריקה פועלים בשיא המרץ.
בדרום אמריקה גם בעונת החופש הגדול פועלות כיתות אינטנסיביות המיועדות לתלמידים מתקדמים המתכוננים לעלייתם בקרוב. עבור אלה שאינם רוצים לחכות עד לתחילת שנת הלימודים הבאה המחלקה פותחת "אולפני קיץ", אשר מאפשרים לתלמידיהם להתחיל ללמוד גם בחודשי הקיץ ולגשת ללימודים בכיתות אולפן רגילות כבר לא ברמה אפסית.
להלן אוסף תמונות המתעדות את פעילות האולפנים של המחלקה בארגנטינה בעונת הקיץ.

המורה חביבה אבקסיס מובילה את השיעור הראשון באולפן הקיץ אשר המחלקה פתחה בבית-הספר שולם עליכם בבואנוס-איירס:

:המורה אילנה איזנברג מובילה את השיעור הראשון באולפן הקיץ אשר המחלקה פתחה במועדון פונדסיון כ"ץ בשכונת וישה קרספו, בבואנוס-איירס

 

:המורה חיה סירוביץ מנחה את "טקס הסיום" בכיתת האולפן ברמת מתקדמים אשר פעלה בחודשם דצמבר-ינואר במועדון אוס"א בבואנוס-איירס