Справка

עברית ועוגה

13/Jun/2022

בשעה טובה, בסאו פאולו (ברזיל) החלה לפעול כיתה או, יותר נכון, קבוצת לימוד עברית חדשה.

ייחודיות הפרויקט באה לידי ביטוי גם בשם עבודה שלו: ״אולפן ועוגה בבית של המורה״.

בקבוצה/כיתה כבר 10 תלמידים ואין ספק שירבו בקרוב!