Справка

שגרירי עברית חוזרים לשטח

10/May/2022

אחרי הספקה בת שנתיים, בשעה טובה חודש בצרפת אחד מפרויקטים הדגל של המחלקה – שגרירי עברית. רעיון שעומד מאחורי הפרויקט הוא חשיפה של תלמידי האולפנים שלנו לחיי היומיום בארץ ולתרבות ישראלית באמצעות מפגשים עם ישראלים שלומדים כעת בצרפת.

מטבע דברים, במהלך שנות המגפה הפרויקט נאלץ "להצטמצם" במרחב מקוון וכעת כעת הוא חוזר בגדול.

בכיתת האולפן שהמחלקה מפעילה פרבר פריסאי Fontenay sous Bois, ביקרה שגרירת העברית הקבוע שלנו יעל ישראלי. יעל היא מורה לתולדות האמנות בארץ וכעת לומדת צרפתית בפריז. הפעם היא הרצתה לכיתה על ישראל – דרך ציורים של האמנים המפורסמים נחום גוטמן וראובן רובין.

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג קוריטני:. אני שמחה שפעילות עידוד עלייה על כל גווניה חוזרת למסלולה הטבעי. אנו מאמינים כי פעילות "שגרירי העברית", בד בבד עם המשך הפעילויות השוטפות שמקיימת המחלקה, תוסיף נדבך חשוב למלאכת עידוד העלייה ולהכנת העולים לקליטה מוצלחת לאחר עלייתם. בשעה טובה!