Справка

הכיתה החמישים ואחת

15/Aug/2019

ב-6 לאוגוסט נפתחה עוד כיתת אולפן של המחלקה במועדון מכבי בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה.

עם פתיחתה של כיתה זו, סך כל כיתות אולפן אשר המחלקה לעידוד העלייה מפעילה בארגנטינה הגיע ל-51.

הכיתה, המנוהלת והמובלת ע"י המורה חביבה אבקסיס, מיועדת לתלמידים מתחילים וללימודים בה נרשמו (והגיעו!) 28 תלמידים.

את השיעור הראשון בכיתה פתח שליח המחלקה בארגנטינה אלכנדרו מלינקובסקי, אשר בירך את המורה והתלמידים בשמה של ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזמנברג-קוריטני ובשם הצ:ע וציין,  כי לתלמידים ניתנה הזכות ללמוד עברית במדינת מוצאם. אלכנדרו איחל להם הצלחה בלימודים והמשך דרכם מוצלח  – הן בארגנטינה והן בישראל בתור עולים בעתיד הקרוב.