Справка

לך לך

14/Oct/2018

מסגרת התכנית לך לך של המחלקה לעידוד עלייה של ההסתדרות הציונית העולמית, הדוברת שהגיעה לארגנטינה, חנה בריס, העבירה הרצאה על מגוון נושאים הקשורים למדינת ישראל.

הרצאתה של חנה הייתה עידוד עלייה כמשמעו הן מבחינת התכנים הכלולים בה והן בצורת הגשה דינמית ומרטקת.

ההרצאה התקיימה באוניברסיטת פלרמו אשר בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה ב-4 באוקטובר.

חנה בריס היא עיתונאית ישראלית בכירה הכותבת גם עבור אמצעי תקשורת רבים מחו"ל. חנה עלתה לישראל לפני 30 שנה מאורוגואי.