Справка

עבנו לפעילות מקוונת

31/מרץ/2020

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג-קוריטני:

כולנו עוברים תקופה לא קלה. כולנו חיים בתנאי סגר מלא או כמעט מלא.

לאור המצב, נאלצנו לדחות עד להודעה חדשה אירועים חשובים ומרתקים, אשר ערכם למפעל עידוד העלייה לא יסולא בפז.

עם זאת, יש לנו סיבות טובות להיות אופטימיים. כידוע, בשפה הסינית יש סימן (הירוגליף) אחד למלים "משבר" ו"הזדמנות". אכן, המשבר בו כולנו שרויים כעת, פתח בפנינו הזדמנויות כבירות. בשמחה ובסיפוק רב אני קובעת כי המשבר הזה לא טפס אותנו לא מוכנים.

הודות למסירתו ומקצועיותו של צוות המחלקה נעשה מעבר מהיר, כמעט מידי לעבודה בשטח מקוון. כיתות  אולפן שלנו רובן ככולן כבר עובדות ביתר שאת בשיטת לימוד מרחוק. תוך ימים ספורים הצלחנו לפתח ולהפעיל מערך מפגשים והרצאות וירטואליים קרי, העתקנו לשטח מקוון עוד פרויקט הדגל שלנו – שיעורי בונוס. נקודת הזינוק של הפרויקט היוותה הרצאתו הווירטואלית של דוד זיגדון, העומד בראש הצוות הישראלי,  אשר עובד על פיתוח החיסון לנגיף קורונה. אין להאריך בהסברים עד כמה חשובה עבודה זו ועד כמה אקטואלי הנושא. בהתחשב ברמה הגבוהה ביותר של מכוני מחקר ישראלים, בתעוזת החשיבה ומקצועיות של הצוותים שלהם, יש כל סיבות שבעולם לקוות כי גם עבודה זו בקרוב תניב פירות ברוכים ותוכתר בהצלחה.

כמובן, סנונית ראשונה בתור שיעור בונוס וירטואלי של דוד זיגדון, מסמלת אביב פורח. שיעורי בונוס, הרצאות ואף ירידי עלייה וירטואליים יפרחו ברחבי התבל. אנו ממשיכים לפעול ביתר שאת, הרף כל מגבלות שמטיל עלינו המצב.