Справка

השמיים הם לא הגבול

27/Nov/2019

במסגרת שבוע העברית, נערכה בעיר שטרסבורג הרצאה בנושא החיים בחלל הפתוח תחת הכותרת "השמיים הם לא הגבול". המרצה – ד"ר גלוריה וולקונסקי. כמובן, הרצאה נערכה בשפה העברית.

גלוריה עושה פוסט-דוקטורט באוניברסיטת פריס, ובזמנה הפנוי נוטלת חלק פעיל בפרויקט "שגרירי העברית" של המחלקה לעידוד העלייה. ד"ר גלוריה וולקונסקי עצמה עלתה לארץ מרוסיה, וכעת היא עוזרת לקבל את ההחלטה הנכונה לגבי חזרה הביתה ליהודי צרפת.