Справка

מפגש מיוחד לרגל יום העצמאות בסאו פאולו

24/Apr/2023

23 אפריל 2023 נערך מפגש שגרתי ומיוחד גם ילד ב"קפה עברית" באוניברסיטת סאו פאולו. מידי חודש באחד האולמות בקמפוס מתאספים יותר ויותר אנשים על מנת לדבר בעברית! פרופסורים מהאוניברסיטה, תלמידים מפקולטות שונות, הורים מתלמידים.

ב-23 אפריל, המפגש בקפה עברית הוקדש כולו למועדים המיוחדים של מדינת ישראל: יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות.