Справка

עברית בלי גבולות

31/מאי/2020

פרויקט עברית  SOCIAL CLUB נפתח לפני כחצי שנה במסגרת הפסטיבל  שבוע עברית אשר המחלקה ערכה בצרפת. ישיבתו הראשונה של המועדון הונחתה ע"י ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג קוריטני וגיל חובב – עתונאי ישראל דגול וננו של אליעזר בן יהודה. כפי שסופר לא פעם, הפרויקט נועד ליצור לתלמידי האולפנים של המחלקה (ולא רק) את המסגרת, בה יוכלו לדון בעברית ובאווירה לא-פורמלית בשלל נושאים שעשויים לעיין אותם.

הפרויקט הלך והתרחב ובמהרה למועדון הראשון בפריז התווספו מועדונים בערים אחרות של צרפת. עם פרוץ משבר הקורונה והעברת כל פרויקטים של המחלקה למרחב מקוון, ישיבותיהם של מועדונים אלה "כיסו" את שטחה של צרפת כולה וגם של בלגיה.

כעת הפרויקט חצה את האוקיאנוס האטלנטי. הישיבה הראשונה של המועדון (בינתיים במרחב מקוון) התקיימה בארגנטינה, ובה השתתפו יותר מ-250 תלמידי האולפנים של המחלקה. במהלך הישיבה ניתנה להם האפשרות לגלות המון דברים מעניינים אל רובד השפה העברית, אשר בדרך כלל נשאר מחוץ לתוכנית הלימודים קרי, על שפת הרחוב שהיא הסלנג הישראלי.

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג קוריטני: מלכתחילה תכננו להרחיב פרויקט זה לכל מדינות, בהן פועלת המחלקה. משבר הקורונה אילץ אותנו להעביר את כל הפרויקטים שלנו למרחב מקוון. אני שמחה שהצלחנו לנצל במלואן את כל האפשרויות שנוצרו בגין המשבר הזה. הרחבת הגיאוגרפיה של הפרויקט עברית  SOCIAL CLUB – עוד דוגמה טובה לכך. כמובן, לא נעצור בזה כי השפה העברית חוצה כל גבולות.