Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 8–15 מאי

14/May/2022

 

9 מאי 1942בוועידה ציונית  המתכנסת בניו-יורק מתקבלת "תכנית בילטמור" (על שם בית המלון שבו נערכה). במרכזה: הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל לאחר המלחמה. יוזמיה הם דוד בן גוריון וחיים ויצמן.

10 מאי 1956 – עיירת עולים חדשה בנגבנתיבות. במהלך השנה קמות גם מצפה רמון בהר הנגב ואשדודים בחולות מישור החוף הדרומי. יישוב עולים זה יהפוך תוך שנים אחדות לעיר אשדוד

12 מאי 1965 – ישראל וגרמניה מכוננות יחסים דיפלומטיים.

13 מאי 1948 – לאחר שרוב מוחלט של תושבי יפו נמלטו ממנה בעקבות התקפת האצ"ל על יפו, חתמו מנהיגי העיר שנותרו על הסכם כניעה.

14 מאי 1924 – יהודים חרדים מפולין מקימים מושבה חקלאית ממזרח לתל אביב. שמה: בני ברק.

14 מאי 1947 – עצרת האו"מ מחליטה לשגר לארץ ישראל ועדת חכירה המורכבת מ-11 מדינות חברות האו"מ, שאינן נמנות עם המעצמות הגדולות. נציג ברית המועצות אנדרי גרומיקו מפתיע בנאום אוהד לשאיפות הציוניות.

14 מאי 1948 (ה' באייר תש"ח) – דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל. מדינות ערב מאיימות בפלישה. ארצות הברית מכירה במדינה חדשה.

15 מאי 1941 – גובר החשש לפלישה גרמנית לארץ. אחת הדרכים לחיזוק היישוב – הקמת פלוגות מחץ מיוחדות של "הגנה". מקבלות את השם פלמ"ח.

15 מאי 1948 – צבאות חמש מדינות ערביות – מצרים, סוריה, לבנון, עבר הירדן ועיראק – פולשים לשטח ישראל. קרבות עזים בכל רחבי הארץ. נמשכים בשלב הראשון ארבעה שבועות, ובמהלכם מצליחים הכוחות היהודיים לבלום את הפולשים ברוב הגזרות.