Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 8–15 יוני

15/Jun/2022

תמונה: בית הספר החקלאי "מקווה ישראל"

8 יוני 1941 – צבא בריטי פולש מתחומי ארץ ישראל לסוריה וללבנון וכובש אותן מידי צרפת הווישאית הפרו-נאצית. הסכנה לארץ ישראל מצפון חולפת. ראשוני הפלמ"ח מסייעים לבריטים בפלישתם. ביניהם: משה דיין, יגאל אלון ויצחק רבין.

9 יוני 1967 – צה"ל פותח מתקפה על רמת הגולן ולמחרת, ב-10 ביוני, משלים את כיבושה.

9 יוני 1968 – ממשלת ישראל מקבלת על עצמה את מלוא האחראיות על קליטתם של העולים (עד אז אחריות זו הייתה על הסוכנות היהודית). הוקם משרד הקליטה, שר הקליטה הראשון היה סגן ראש הממשלה יגאל אלון.

10 יוני 1940 – מטוסי קרב איטלקים מפציצים את תל אביב.

10 יוני 1967 – ממשלת ישראל מקבלת את דרישתן של מועצת הבטחון שממשלת ארה"ב להפסיק את האש לאלתר. כך תמו הקרבות של מלחמת ששת הימים, אם כי תוצאותיה הסופיות נקבעו כעבור יומיים, ב-12 יוני 1967.

11 יוני 1948 – ישראל ומדינות ערב נענות להצעת האו"ם ומפסיקות את האש/ר לארבעה שבועות ("ההפוגה הראשונה").

11 יוני – האניה "אלטלנה" מפליגה לארץ ישראל מחופי צרפת.

12 יוני 1929 – נולדה אנה פרנק.

12 יוני 1967 – כוחות צה"ל כובשים בלי קרב את עמדות סוריות בפסגת החרמון.

13 יוני 1952 – ראש הממשלה דוד בן גוריון מורה על הקמתה של הוועדה לאנרגיה האטומית.

14 יוני 1942 – רישום ראשון ביומנה של אנה פרנק.

15 יוני 1870 – לאחר השתדלויות רבות נותנת ממשלת תורכיה לקרל נטר פירמאן (רשיון) לפתיחת בית ספרחקלאי ליד יפו.

15 יוני 1920 – בארץ ישראל הוקם ארגון "הגנה".