Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 24–31 מאי

31/May/2022

תמונה: מצעד צה"ל הראשון 

Benno Rothenberg /Meitar Collection / National Library of Israel / The Pritzker Family National Photography Collection

 

24 מאי 1949 – הכנסת מאשרת את חוק הדגל והסמל, התש"ט-1949, שבו עוגנו דגלה וסמלה של מדינת ישראל

27 מאי 1963 – אוניברסיטה חדשה בישראל – בחיפה. תחילה היא נמצאת בחסות האוניברסיטה העברית בירושלים.

29 מאי 1962 – בית המשפט העליון דוחה את ערעורו של אדולף אייכמן על פסק דין המוות שהוצא עליו. אייכמן מבקש חנינה מהנשיא יצחק בן צבי – ונדיה.

31 מאי 1948 – על בסיס ה"הגנה" קם צבא הגנה לישראל (צה"ל). אצ"ל ולח"י מודיעים על הצטרפות אנשיהם.

31 מאי 1962 – אייכמן מוצא להורג בתלייה. גופתו נשרפת ואפרו מפוזר מעל הים התיכון.