Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 16–23 ינואר

20/Jan/2022

תמונה: אוניית המעפילים אף על פי כןמעפילים מועברים לאוניית גירוש למחנות סגורים בקפריסין / Wikimedia

17 ינואר 1927 – ד"ר חיים ויצמן חותם על הסכם עם לואי מרשל, מראשי ה"לאציונים" בארה"ב, על הקמת הסוכנות היהודית המורחבת.

17 ינואר 1991 – מלחמת המפרץ. ישראל לא משתתפת בה, אך היא נתונה להפצצות טילי סקאד עיראקיות – 39 במספר. נזקים קשים ברכוש ונפגעים מעטים ביחס. העלייה נמשכת על אף הטילים.

18 ינואר 1937 – ועדת פיל מסיימת את דיוניה בארץ ישראל וחוזרת לאנגליה להשלמת עבודתה.

19 ינואר 1949 – המעפילים שנשלחו לקפריסין מגיעים לישראל

20 ינואר 1942 – בוואנזה שליד ברלין מתכנסים ראשי הנאצים ומקבלים את תכנית "הפתרון הסופי" להשמדת העם היהודי באירופה. בראש הפעולה: ריינהרד היידריך ואדולף אייכמן.

21 ינואר 2019 – חנוכת נמל התעופה רמון שליד אילת

23 ינואר 1904 – הרצל נפגש ברומא עם מלך איטליה, ויקטור עמנואל השלישי. המלך מבטיח לו "לדבר עם כל תורכי שיזדמן לו על העניין הציוני".