Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 15-22 ביולי

21/Jul/2021

Photo: ship Exodus 1947

15 יולי 1940 – מטוסים איטלקים מפציצים את חיפה. לאחר 9 ימים – הפצצה נוספת, המפילה 50 הרוגים.

15 יולי 1951 – מסתיים המצבע עזרא ונחמיה שבמהלכו הועלו ארצה בדרך האוויר מרבית יהודי עיראק.

15 יולי 1967 – קיבוץ ראשון מוקם ברמת הגולן – מרום גולן.

16 יולי 1907 – לאחר התלבטות (בשל העדפת התיישבות חקלאית) דירקטוריון קק"ל מאשר הלוואה בסך 250 אלף  פרנק בפריסה ל-18 שנים, כסיוע להקמת השכונה אחוזת בית.

17 יולי 1948 – מדינת ישראל מכריזה כי ירושלים מערבית הנה חלק בלתי נפרד מהמדינה.

18 יולי 1896 – הרצל נפגש בפריס עם הברון אדמונד דה-רוטשילד (הנדיב). המפגש לא הניב תוצאות, והרצל קיבל החלטה להמשיך את מאבקו ללא תקוה לסיוע מצד אילי הון.

18 יולי 1947 – אוניית המעפילים "יציאת אירופה תש"ז" ועל סיפונה 4,500 נפש באה לחופי ארץ ישראל. לאחר מאבק קשה עם המעפילים נגררת הספינה לנמל חיפה ואנשיה מגורשים בחזרה לאירופה. הדבר גורם לגל המחאות בעולם היהודי. המעפילים מסרבים לרדת לחוף צרפת ותובעים להחזירם לארץ ישראל.

20 יולי 1949 – עם חתימת הסכם הספקת האש בין ישראל לסוריה תמה מלחמת השחרור.

22 יולי 1946 – אצ"ל מפוצץ את האגף הדרומי של מלון המלך דוד בירושלים, בו שוכנים משרדים ראשיים של שלטון המנדט ומפקדת הצבא הבריטי. קרוב למאה הרוגים, פצועים רבים. חילופי האשמות בין אצ"ל להגנה בדבר אחריות למעשה. פיצוץ שם קץ לתנועת המרי העברית.