Справка

כיתת אמן בתרגום

26/Jun/2022

המחלקה לעידוד עלייה בהצ"ע בשיתוף פעולה עם אופק ישראלי, ערכה בבואנוס איירס מפגש מרתק של עשרות יהודי המקום עם סופרת ומשוררת ישראלית תהילה חכימי.

המפגש התקיים תחת הכותרת "מעבדת תרגום" ובו השתתפו עשרות תלמידי האולפנים של המחלקה שהגיעו בלימוד העברית לרמות מתקדמות קרי, נמצאים בשלבים מתקדמים של הכנה לעלייתם.

תלמידים אלה לא רק שמעו מפי סופרת עתירת פרסים דברים מעניינים על הסופרות ועל התרבות הישראלית, אלא בעזרתם של תהילה חכימי ונציגי המחלקה בבירת ארגנטינה, התאמנו בתרגום פרקטי של טקסטים ספרותיים מורכבים לשפת עמם.

כל הנוכחים בכיתת אמן של תהילה חכימי היו תמימי דעים: היא הייתה  דעים: מאוד מוצלחת ומרתקת.