Справка

משחק "השיבה" החל לדבר צרפתית

28/Nov/2019

במסגרת שבוע העברית אשר המחלקה ערכה בצרפת, בין ההפתעות וההמצאות שעובדי המחלקה הכינו להמוני המשתתפים, היה גם משחק הטריבייה "השיבה" בגרסתו הצרפתית. 250 ערכות המחשק שוגרו מישראל לצרפת וזכו לביקוש רב ולתהודה מאוד חיובית בקרב קהלי היעד קרי, המשתתפים בשבוע העברית ברחבי צרפת.

הגרסה "המקורית" של המשחק הוכנה ע"י המחלקה לעידוד העלייה בשפות הרוסית והאנגלית, וכעת בשלבי הכנה האחרונים נמצאת גם גרסתו הספרדית.

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני במעמד השקתה של הגרסה הצרפתית במסגרת שבוע העברית כאמור, אמרה: "אל לנו לקפוא על שמרינו. עלינו תמיד לחפש ולמצוא דרכי פעילות יצירתיות וחדשניות, ואני שמחה שאנו מצליחים לעמוד גם במשימה זו. המשחק שפיתחנו, משכנע במהלכו את המשתתפים בו כי המפעל הציוני לא תם ולא הושלם עם הקמתה של המדינה היהודית. בתחילת דרכה של הציונות, היהודים היו זקוקים למדינה משלהם. כעת המדינה היהודית זקוקה לעם שלה קרי, לא רק לישראלים אשר הפכו את השממה לארץ פורחת ולמדינה מפותחת, אלא גם ליהודי תפוצות החשים עצמם חלק בלתי נפרד מהעם היהודי ויודעים שיש להם בית במדינה משלהם ,שהיא מדינת ישראל".