צילום: יעקב סער / לשכת העיתונות הממשלתית (ישראל)

"לא יכולתי, אלא ללכת אחרי צו לבבי"

גאולה כהן, "בין יום וליל, סיפורה של הלוחמת"

אנו מתכבדים להציג תכנית לפיתוח והכשרה של מנהיגות צעירות בעולם היהודי, לאור דמותה ובהשראתה של גאולה כהן.

מנעוריה, גילתה גאולה כהן מנהיגות ועוז רוח ועמדה בחוד החנית, במאבק להקמת המדינה, עלייה וקיבוץ גלויות. פעילותה הציבורית כמובילת המאבק לעליית יהודי בריה"מ ואתיופיה, לצדק חברתי ולזכותנו על ארץ ישראל, זיכתה אותה ולמקום של כבוד והערכה בין המנהיגות שהובילו את העם היהודי לדורותיו.

      

מטרות התוכנית:

תוכנית גאולה תכשיר ותפתח את כישורי ההנהגה של נשים צעירות בעולם היהודי.

תוכנית גאולה תחזק את הקשר ואת שיתוף הפעולה בין מנהיגות נשים צעירות מהתפוצות ומישראל למען עידוד עליה.

תוכנית גאולה תעודד פיתוח מיזמים חדשניים בהובלת נשים.

רקע

מחקרים שנערכו ביזמתנו בשנים 2016-2017 בצרפת, רוסיה ואוקראינה הראו כי:

 • הנשים מגלות יותר אחריות בשוקלן את האפשרויות של העלייה ופרספקטיבות הכרוכות בה ומהוות הגורם המכריע בכל שלבי קבלתה של החלטה לגבי העלייה והכנה לקראתה.
 • קהילות יהודיות המונהגות על ידי נשים, פתוחות יותר לחידושים ולשינויים ומשיגות הישגים בולטים יותר.
 • נשים צעירות בנות-זמננו שואפות להוכיח את עצמן. הן נוטות ליזום פרויקטים בעלי חשיבות חברתית ולהצטרף לתוכניות לפיתוח כישורי המנהיגות שלהן.

מסגרת התוכנית

 • התוכנית מיועדת לפיתוח מנהיגות לציונות ועידוד עליה בקרב נשים צעירות, מישראל ומחו"ל, כאשר שני שלישים מקרב המשתתפות תייצגנה קהילות בתפוצות ושליש אחד תייצג את מדינת ישראל.

המחויבות לתוכנית:

המשתתפות תתחייבנה להיות חלק מהפעילות לאורך שנה שלמה שתכלול:

 • השתתפות בפגישות הדרכה והנחייה אישית וקבוצתית;
 • פעילות למען ישראל בקהילותיהן;
 • הצטרפות לפורום בוגרות מיזם גאולה.
 • סמינר בן שבועיים בישראל – על חשבון ההסתדרות הציונית העולמית(הסמינר יהיה בשפה האנגלית)
 • פיתוח והקמה של מיזם אישי;
 • כל מועמדת תתבקש לכתוב על מיזם שהיא רוצה לפתח במהלך השנה. יועדפו מיזמים חדשים, אך קיימת אפשרות לאשר מיזמים קיימים, שהמועמדת רוצה לקדם ולהעשיר.

סמינר בישראל: רשימת נושאים

העצמה נשית:

 • מנהיגות נשית
 • ארגוני נשים יהודיים בעולם
 • מנהיגות נשית – שת"פ בינלאומי
 • סוגים של מנהיגות
 • נשים בעתות חירום

ציונות

 • נשים בהיסטוריה של ציונות
 • גלי עליה והפסיפס הישראלי
 • קהילות ותפוצות
 • עידוד עליה
 • הסברה

יסודות הניהול

 • ניהול צוותים ותקציב
 • התנהלות מול המוסדות הציבוריים והרשויות
 • פיתוח מיזמים
 • תקשורת ויחסי ציבור
 • יזמות וחדשנות

Application Form

Fill out the form so we can invite you to the interview

Welcome to the 'Geula' program! We're delighted that you're considering joining our unique initiative aimed at fostering leadership qualities in young Jewish women. Navigate through this simple application process to share your experiences and ambitions with us. Your passion and participation might be the very element that brings fresh insights and directions to Jewish communities worldwide.